Mann dømt for smugling av 12.000 liter brennevin

En polsk statsborger i 40-årene er i Borgarting lagmannsrett dømt til to år og åtte måneders fengsel for smugling av sigaretter, brennevin og øl til Norge.

Det er fire måneder mindre enn mannen ble dømt til i Søndre Østfold tingrett i oktober.

Det var våren 2021 at mannens lastebil ble stanset på Svinesund. Der avdekket tollvesenet til sammen 540.000 sigaretter, 12.089 liter brennevin og 648 liter øl som ikke var deklarert. Det tilsvarer avgiftsunndragelse på over 7,5 millioner kroner.

Lagmannsretten mente at tingretten hadde idømt mannen en for streng straff ut ifra tidligere dommer for forsettlige, grove overtredelser av tolloven. 415 dager er allerede sonet i varetekt. (NTB)