Mannefall blant svenske jagerflypiloter

Om lag 40 av det svenske luftforsvarets 100 jagerflypiloter går ut i permisjon i september. Årsaken er misnøye med at pensjonsalderen heves.

Luftforsvarssjef Carl-Johan Edström beskriver situasjonen som prekær og sier det er krise.

Bakteppet er blant annet pilotenes misnøye med lønns- og arbeidsvilkår, men i hovedsak dreier det seg om en statlig pensjonsavtale fra 2016, hvor pensjonsalderen ble hevet fra 55 til 67 år for piloter født i 1988 og senere.

Rundt 90 jagerflypiloter fikk plutselig endrede forutsetninger, sammenlignet med da de ble tatt opp på pilotskolen. Mange har derfor søkt permisjon for å omskolere seg til sivile yrker.

Mannefallet skjer på samme tid som nabolandet Russlands krig i Ukraina og Sveriges mulige inntreden i forsvarsalliansen Nato.

Det svenske forsvaret sier hevingen i pensjonsalderen har ført til at flere piloter ser etter nye karriereveier i 30- og 40-årene.

– Med tanke på den forverrede verdensutviklingen er en fungerende stab ekstremt viktig for oss nå som vi skal vokse og gå inn i Nato, sa Edström forrige uke.

Noe av problemet til forsvaret er at de mangler mandat til å gå inn i forhandlinger med de lokale fagforeningene om saken. Fredag søkte de om å få et slikt mandat fra Arbetsgivarverket.

En slik avgjørelse kan dog ta tid.

– Målet er å ha et ekstra styremøte om denne hjemmelen andre uken i august, sier kommunikasjonssjef Lars Andrén i Arbetsgivarverket.

Kilde: VG