Mistenkt for å ha snoket i 145 pasientjournaler

Innlandet politidistrikt har innledet etterforskning mot en tidligere ansatt i Sjukehuset Innlandet, etter mistanke brudd på helsepersonelloven, skriver NRK fredag formiddag.

Vedkommende er siktet, men kanalen skriver ikke for hva.

Det er ifølge kanalen en pasient som har anmeldt vedkommende for urettmessige oppslag i journaldokumenter.

​På bakgrunn av anmeldelsen har sykehuset gjennomgått alle journaloppslag den tidligere ansatte har gjennomført, og funnet at det kan ha blitt gjort flere journaloppslag som ikke var relevante for vedkommendes arbeidsoppgaver.

I den forbindelse har Sjukehuset Innlandet sendt brev til 145 personer med informasjon om etterforskningen og behovet for samtykke til utlevering av journallogg til politiet.

Tidligere i uken skrev også Vårt Oslo om en ansatt på barneklinikken på Ullevål sykehus i Oslo som i årevis snoket i pasientjournaler. Vedkommende beholdt jobben.