Moren i Abbasi-familien har fått oppholdstillatelse

Etter flere års kamp for å få asyl i Norge, har alle i Abbasi-familien fått opphold.

Etter svært mye oppmerksomhet fikk de tre Abbasi-søsknene Taibeh, Yasin og Ehsan opphold i mars 2020. Moren til barna, Atefa Rezaie, fikk ikke opphold. Familien var tidligere forsøkt tvangsreturnert til Afghanistan.

Tidligere i april fikk familien beskjed fra UNE om at også mor Atefa Rezaie har fått midlertidig opphold i Norge, ifølge Adressa.

– Jeg er glad, men veldig sliten. Endelig kan jeg slappe av, sier hun.

I vedtaket fra Une heter det at hun «får oppholdstillatelse for 1 år, som kan fornyes. Har mulighet til å få permanent oppholdstillatelse senere. Får lov til å arbeide i Norge.»

Abbasis advokat sier at saken er å regne som ferdig, men at løsningen er tungvint.

– Saken er i hovedsak løst. De skal bo i Norge. Men det er tvil om identitet. Derfor er det en mer tungvint og usikker løsning, enn normal progresjon i slike saker. De må søke om fornyelse hvert år. Det gir begrensninger.

(©NTB)