Naturvernforbundet vil bremse 23 motorveiprosjekter

Naturvernforbundet ber Stortinget revurdere flere planlagte veiprosjekter. Inntil 225 milliarder kroner kan spares, mener forbundet.

23 planlagte veiprosjekter er vurdert i en rapport fra Naturvernforbundet.

Målet er å minske naturødeleggelser og bruke betydelig mindre penger. De anslår at det vil koste samfunnet minst 285 milliarder kroner å ferdigstille prosjektene, skriver NRK.

Naturvernforbundet vil ha en slutt på byggingen av firefelts motorvei med en bredde som tåler 110 km/t.

– Høyere fart krever rettere vei, som gjør det enda vanskeligere å bygge uten store inngrep i natur og matjord, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet og forfatter av rapporten.

Høyere fart gir også høyere energiforbruk og klimagassutslipp, og fører til mer støy, utslipp av svevestøv og mikroplast, mener han.

Mens enkelte av prosjektene bør droppes helt, bør andre nedskaleres, mener forbundet. Noen av prosjektene er i en tidlig planleggingsfase, mens andre er nær byggestart.

Prosjektene som Naturvernforbundet mener må stanses eller nedskaleres, er E6 Roterud–Storhove–Øyer i Innlandet, E39 Bue – Ålgård i Rogaland, E39 Ålgård–Hove i Rogaland og E16 Arna–Trengereid i Vestland. (NTB)