Nav: Laveste arbeidsledighetsnivå siden 2008

53.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken og er det laveste nivået siden 2008.

Ved utgangen av april var det registrert 96.900 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier nedgangen i april er størst blant de delvis permitterte.

– Det er færre arbeidssøkere nå enn før pandemien, og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy. Vi må tilbake til 2008 for å finne en lavere ledighet, sier Holte. (NTB)