Noas: Bosettingen av ukrainske flyktninger i Norge går for tregt

Kun 131 av 6.190 ukrainske flyktninger i Norge er bosatt i kommunene. Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) mener bosettingen går for tregt.

– Det er så mange rundt i Kommune-Norge som står klare til å bidra, både kommuner selv og ikke minst frivillige som ønsker å stille opp. Nå må vi få fart på dette, sier generalsekretær i Noas, Pål Nesse, til NRK.

Han mener rask bosetting blant annet er viktig for flyktningenes sikkerhet.

Helge Eide i kommuneorganisasjonen KS sier til Dagsavisen at hovedproblemet for kommunene, er at det er gjort klart kapasitet, både boliger og tjenester, som per nå står ubenyttet.

Han mener den største flaskehalsen hittil har vært politiets registrering og deretter kartlegging i mottak. Blant annet er det nødvendig å få kartlagt opplysninger om flyktningenes helsesituasjon før de kan bosettes.

– Vi regner med at de 560 som har fått tildelt kommune, men ennå ikke er bosatt, vil bli bosatt i løpet av svært kort tid, sier Eide.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som sammen med kommunene har ansvar for å bosette flyktninger, sier det er gjort grep for at bosettingen skal gå raskere – blant annet forenklinger i arbeidet med kartlegging på mottakene. (NTB)