Norge bidrar til våpenfond i Ukraina

Fondet skal koordinere innkjøpt av militært materiell til Ukraina, skriver regjeringen i en pressemelding.

Fondet er ledet av Storbritannia, som vil koordinere innkjøp og transport av forsvarsmateriell som Ukraina har behov for.

– Under britisk koordinering og i nær kontakt med Ukraina vil vi identifisere og prioritere behovet for forsvarsmateriell og deretter plassere ordrer hos tredjeland eller hos industrien. Slik får Ukraina forutsigbarhet og kan planlegge og gjennomføre langsiktige forsvarsdisponeringer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norge skal ha kontroll på hva slags utstyr som blir kjøpt med norske midler, skriver regjeringen. Hvor stort beløpet er, fremkommer ikke.