Norge gir 100 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond

Under høynivåmøtet om fredsbyggingsfinansiering i FNs generalforsamling i dag kunngjorde Norge et bidrag på 100 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond for 2022, melder Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– FNs fredsbyggingsfond er et av FNs viktigste verktøy for å fremme bærekraftig fred. Det bidrar til forebygging, konfliktløsning og stabilisering i over 40 sårbare land og regioner, skriver UD.

– Krigen i Ukraina tar mye av vår oppmerksomhet, men det er dessverre også stort behov for konfliktløsing og fredsbygging i andre deler av verden, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.