Norwegian Institute of Public Health:Flere nye koronapasienter innlagt i Norge

Etter ni uker med nedgang i nye koronapasienter på sykehusene, var det i det en liten økning i uke 19.

Så langt er det rapportert om 82 nye koronapasienter i uke 19, mens tallet i uke 18 var 74. I forrige uke ble det rapportert om 66 nye pasienter, men tallet ventes oppjustert, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport.

I uke 20 var antall nye pasienter innlagt per 100.000 personer høyest i aldersgruppene 75 år og eldre.

Det er foreløpig rapportert om 6 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 20, etter 4 i uke 19 og 9 i uke 18, men tallenes ventes å bli oppjustert.

Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det de siste ukene har vært en avflating og mulig økning i andel som oppgir å ha hatt symptomer, har testet seg for covid-19 og oppgir positivt prøveresultat.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i rapporten at overvåkingsdata kan indikere at epidemien ikke lenger minker.

– Dette understreker behovet for fortsatt overvåking, beredskap og planer for å møte eventuelle endringer i situasjonen. Det er fortsatt en risiko for nye bølger av covid-19 med omikronliknende varianter eller med helt nye, mer virulente varianter som kanskje også unndrar seg dagens vaksiner, skriver de.