NRK: Oslo gjennomfører store deler av rusreformen

Oslo bystyre vedtok i dag med overveldede flertall at de vil gjennomføre mest mulig av den rusreformen Stortinget skrotet, melder NRK.

– Vi håper å komme i en retning hvor rådgiving, helsehjelp og behandling skal erstatte et straffespor, sier sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til kanalen.

I juni i fjor stemte Stortinget ned rusreformen til Solberg-regjeringen, som innebar at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skulle være straffbart.

Bystyret har vedtatt at byrådet skal gjennomføre et pilotprosjekt med Oslo-politiet. Det skal inneholde alternative reaksjonsformer, lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av stoff til eget bruk.

Politiinspektør Rune Solberg Swahn i Oslo-politiet sier til NRK at vedtaket ikke betyr at rusbruk ikke lenger skal straffeforfølges i hovedstaden.

– Det er ikke anledning til å inngå særordninger for én kommune, sier han.

Forslaget, som kom fra Høyre, ble vedtatt av et stort flertall i bystyret onsdag.

– I dag går Oslo ett skritt videre i arbeidet med en rettferdig, human og ansvarlig ruspolitikk. Tiden for å jage, straffe og stigmatisere rusavhengige har for lengst gått ut på dato, sa Høyres Hassan Nawaz.

Aps Jon Reidar Øyan dro paralleller til de homofiles kamp for rettigheter.

– Å måtte juge om sine aktiviteter for å ikke bli stigmatisert, miste muligheter for karriere eller bli gitt tillit. Det er gjenkjennbart, sa Øyan. (VG/NTB)