Ny undersøkelse: Nordmenns økonomiske forventninger stuper

Til tross for gode tider har norske husholdningers framtidstro stupt. Ikke siden den finansielle krisen i Asia i 1998 har den falt så mye på ett kvartal.

Det kommer fram i hovedindikatoren i Forventningsbarometeret, som lages kvartalsvis av Finans Norge og Kantar Public. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Mens den lå på 1,8 i første kvartal i år, har den for andre kvartal falt til -15,8. Husholdningene har ikke rapportert lavere framtidstro på egen økonomi siden 1992.

Det kan fremstå som et paradoks at husholdningenes forventninger faller rekordmye mens norsk økonomi er inne i en høykonjunktur med svært lav arbeidsledighet, påpeker Finans Norge.

– Folk flest har en trygg jobb. Mange har også økt sine buffere gjennom pandemien. Når vi likevel ser et fall, tror vi det henger sammen med uvanlig høy prisøkning, særlig på energi, men også på matvarer – og renteøkning, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, til NTB.