Nyankomne elever fra Ukraina skal få fullverdig opplæring innen tre måneder

Ukrainske barn som kommer til Norge, skal få et opplæringstilbud innen tre måneder. Det er to måneder mer enn etter dagens regler.

Fristen kan bli ytterligere forlenget dersom det kommer svært mange barn fra Ukraina, opplyser regjeringen.

Kommunene må gi et skoletilbud til elevene selv om ikke alt er klart.

– Dette skal gjøre det mulig for kommunene å ta imot flere flyktninger på en gang. Kommunene har likevel fortsatt plikt til å gi et tilbud så raskt som mulig. Med dette forslaget får kommunene mer tid til å kunne skaffe lokaler og ansatte og få på plass et fullverdig opplæringstilbud, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

(NTB)