Ole Paus utnevnes til St. Olavs Orden

Kong Harald har utnevnt visedikter og musiker Ole Paus til St. Olavs Orden for sin kunstneriske innsats.

Ole Paus blitt utnevnt til kommandør, som er den tredje graden det er mulig å oppnå på rangstigen bestående av fem klasser.

Artisten vil få overrakt dekorasjonen, et kjede, på et arrangement på Josefines Vertshus i Oslo 28. april, skriver Kongehuset i en pressemelding.

St. Olavs Orden tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og for menneskeheten, og blir utnevnt av kongen. Storkors med kjede er ordenens høyeste grad. (NTB)