Oljeavfallsbedrift i Bergen slaktes av Miljødirektoratet etter brann

I desember sto gjenvinningsanlegget Franzefoss Eide på Sotra utenfor Bergen i full brann. Det førte til at politiet advarte om giftig røyk som følge av brannen.

Nå har Miljødirektoratet gjort tilsyn med bedriften og dommen er klar:

«Franzefoss Eide på Sotra håndterer ikke farlig avfall etter reglene og har alt for dårlig kontroll med utslipp fra behandlingsanlegget», skriver direktoratet i en pressemelding.

De skriver videre at dette er noen av «flere alvorlige brudd på regelverket» de avdekket da de gjennomførte tilsyn med virksomheten i mars 2022.

Franzefoss Gjenvinning AS avdeling Eide tar imot og behandler boreavfall fra Nordsjøen og omsetter for over én milliard kroner i året.

– Vi ser alvorlig på bruddene på regelverket vi avdekket hos Franzefoss Eide. Branner i behandlingsanlegg for farlig avfall er alvorlige hendelser fordi potensiale for forurensing er stort. Miljødirektoratet prioriterer derfor å følge opp at bedriftene jobber for å forebygge og unngå slike hendelser, sier seksjonsleder Einar Knutsen.

Direktoratet mener at mottakskontrollen til Franzefoss ikke er god nok og at arbeidere fra et eksternt firma som ble brukt for å flytte farlig avfall ikke hadde fått opplæring i rutinene til Franzefoss for å håndtere slikt avfall.

De skriver også at tilsynet viste at Franzefoss i 2021 hadde ulovlige utslipp til luft i lange perioder og at dette spesielt gjelder utslipp av karbonmonoksid (CO) og totalt organisk karbon (TOC).

– De ulovlige utslippene ble ikke oppdaget av Franzefoss Eide før virksomheten startet egenrapporteringen for 2021, dvs. i februar 2022, og viser at bedriften ikke har fulgt med på sine utslipp, skriver direktoratet.

Franzefoss har heller ikke gjennomført flere lovpålagte utslippsmålinger, skriver direktoratet videre og legger til at disse målingene skal gjennomføres to ganger hvert år.

I tillegg lagret selskapet mer farlige avfall enn de har lov til fra slutten av oktober til slutten november i 2021.

Miljødirektoratet varsler at de vil følge selskapet tett i tiden som kommer og at det er aktuelt med nye tilsyn i løpet av 2022.