Påkjørt av T-banen: Alvorlig skadet

En person er alvorlig skadet etter å ha blitt påkjørt av T-banen i Oslo.

Den skadede er kjørt til sykehus. Politiet jobber med åstedsundersøkelser og vitneavhør på stedet.

Det er en ung mann som er skadet.

– Mannen er kjørt til Ullevål sykehus med svært alvorlige skader. Det fremstår ikke som livstruende skader per nå, sier operasjonsleder Tor Gulbandsen til VG.

Familen til den skadede er varslet, melder politiet på Twitter 03.51.

Hendelsen fremstår som en ulykke for politiet, men det er for tidlig å konkludere. Det er ikke mistanke om noe kriminelt.

Gulbrandsen sier det er gjennomført avhør på stedet, og personene som var med i følget og var vitner blir ivaretatt.

Det var ikke videoovervåking på det aktuelle stedet. Politiet er også i kontakt med alle relevante parter, T-banen og føreren av vognen, som blir ivaretatt.