Pendlerbolig-rapport: Foreslår innstramming for stortingsrepresentanter

Etter pendlerboligskandalene i fjor høst, vedtok Stortingets presidentskap å sette ned et ekstern utvalg som skulle se på alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.

Mandag leverte utvalget sin første delrapport.

Utvalget vil at retten til pendlerbolig ikke lenger skal knyttes til hvor representanten er folkeregistrert.

De vil også vurdere om grensen på 40 km fra stortinget for å få pendlerbolig bør utformes annerledes.

Utvalget foreslår i tillegg å avvikle diettpenger for pendlere.