Politibiler krasjet – politimann bøtelagt av Spesialenheten

I juli i fjor kolliderte to uniformerte politibiler i et kryss på E14 i Stjørdal. En av politibilene kjørte utrykningen da ulykken oppstod. Ingen personer ble skadet i ulykken, men de to politibilene fikk omfattende materielle skader.

Trøndelag politidistrikt varslet selv Spesialenheten om trafikkulykken, som nå har ilagt føreren av den ene politibilen, en cellebil, en bot på 12.000 kroner.

Ifølge Spesialenheten foretok polititjenestepersonen av cellebilen en u-sving i et kryss og kom da over i motgående kjørefelt. I dette kjørefelt kom en annen politibil under utrykning i stor hastighet.

Bilene traff hverandre i front og på fremre venstre sider. Sammenstøtet var kraftig, og førte til politibilen som var under utrykning rullet rundt flere ganger før den tilslutt havnet på et jorde.

Spesialenheten mener at fører av cellebilen brøt veitrafikkloven om aktsomhet da han foretok u-svingen.

Polititjenestepersonen fikk førerkortet beslaglagt etter ulykken, men retten opphevet senere beslaget.

Føreren har ikke vedtatt boten.