Politiets trusselvurdering: Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere bistår kriminelle

Politiets trusselvurdering for 2022 peker blant annet på sammenhenger mellom ulike kriminalitetstrusler, og hvordan organiserte kriminelle begår flere former for kriminalitet, skriver Politiet.

− Vi ser blant annet at kriminelle nettverk som står bak narkotika-, våpen- og voldskriminalitet har etablert seg i næringslivet. Det begås arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet, og vi ser at virksomhetene benyttes til hvitvasking av kriminelt utbytte. Dette bidrar til å finansiere og opprettholde et bredt spekter av alvorlig kriminalitet i samfunnet, forklarer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Trusselvurderingen peker på at det er avdekket flere eksempler på at profesjonelle aktører som advokater, eiendomsmeglere og revisorer bistår kriminelle gjennom å bruke sin rolle for å tilrettelegge.