Putin signerer lov som avskaffer forenklet visumprosedyre

Det er det russiske nyhetsbyrået RIA som melder at Russlands president Vladimir Putin signerer en lov som avskaffer forenklet visumprosedyre for EU-medlemmer, Sveits og Norge.

Det vil altså kunne bli vanskeligere å få visum til Russland.

Loven åpner for suspensjon av forenklet utstedelse av visum til en rekke kategorier av borgere fra EU , Danmark , Island , Liechtenstein , Norge og Sveits , inkludert journalister og offisielle delegasjoner, skriver RIA.

Ifølge nyhetsbyrået står det i et forklarende notat at loven «ble utarbeidet for å innføre et visumregime for borgere av de ovennevnte utenlandske statene – innehavere av diplomatiske pass, samt avskaffelse av visumpreferanser for de relevante medlemmene av offisielle delegasjoner, nasjonale og regionale myndigheter og parlamenter, konstitusjonelle og høyeste domstoler og journalister.»