Regjeringen beklager til skeive

Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter, skriver Statsministerens kontor og Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

Den 21. april 2022 er det 50 år siden seksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert. Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann.

– 119 mennesker ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt. De måtte gjennom rettsaker, domfellelse og soning. De møtte offentlig skam og fordømmelse. Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Regjeringen beklager offentlige myndigheters framferd mot skeive. Å kriminalisere og straffeforfølge folk for deres kjærlighetsliv, å behandle friske mennesker, å frata folk karrieremuligheter og arbeid er alvorlige brudd med våre verdier, heter det i pressemeldingen.

– Denne unnskyldningen er viktig, ikke bare for å belyse den uretten som er begått, men også for alle de kampene som fortsatt gjenstår. Vårt mål er å bedre skeives levekår og psykiske helse. Vi skal gjennomgå og styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens. I tillegg vil vi forby konverteringsterapi, som utvilsomt har store skadevirkninger for dem som utsettes for det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringen skal innen året er omme legge fram en ny handlingsplan for lhbtiq-personer, skriver de i pressemeldingen.