Regjeringen stenger grensen for russisk varetransport umiddelbart

Regjeringen følger EU og stenger grensene for russisk varetransport og havnene for russiske skip, melder NRK, som har fått bekreftelse fra utenriksdepartementet.

– Vi innfører EUs femte sanksjonspakke i Norge, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til statskanalen.

– Det betyr at vi stenger Storskog for godstransport umiddelbart, at det blir innført forbud mot transport av en rekke kjemikalier.

EUs sanksjoner har økt tungtransport-trafikken mellom Norge og Russland over Storskog.

Fiskefartøy blir unntatt sanksjonene, ifølge NRK, som skriver at det betyr at to av tre russiske skipsanløp til Norge kan fortsette som før.

Havnene stenger 7. mai.