Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere

Regjeringen innførte 11. mars en ordning med kollektiv beskyttelse for personer som flyktet fra Ukraian 24. februar eller senere. Nå er ordningen utvidet til å også gjelde dem som allerede var i Norge 24. februar.

– Nå kan både studenter og sesongarbeidere få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. I likhet med andre ukrainere vil de få forenklet saksbehandling. De vil også kunne fortsette studier og arbeid uten å måtte vente på en mer tidkrevende asylsaksbehandling, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.