Rekordhøy inflasjon i eurosonen

Krigen i Ukraina har ført til rekordhøy inflasjon i eurosonen. I april steg den til 7,5 prosent.

Den forrige inflasjonsrekorden ble satt i mars og var på 7,4 prosent.

Kraftig prisøkning på energi, delvis forårsaket av krigen i Ukraina, er ifølge økonomer forklaringen på den høye inflasjonen.

Energiprisene har i gjennomsnitt økt med 38 prosent, noe som har svekket kjøpekraften til de 343 millioner innbyggerne i de 19 landene i eurosonen.

(NTB)