Riksadvokaten: Baneheia-saken avgjøres neppe før sommeren

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud opplyser til NRK at det trolig ikke vil komme noen avgjørelse i Baneheia-saken før etter sommeren.

Det er riksadvokaten som skal avgjøre om Viggo Kristiansen skal tiltales på nytt, eller om påtalemyndigheten skal samtykke i en frifinnende dom. Kristiansens sak etterforskes på nytt av Oslo statsadvokatembeter som deretter skal sende sin innstilling til Riksadvokaten.

– Saken er ennå ikke oversendt vårt kontor, sier Maurud til NRK.

Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg leder den nye etterforskningen av saken mot Viggo Kristiansen etter at den ble bestemt gjenopptatt i fjor. Planen var å bli ferdig i løpet av våren, slik at en innstilling kunne oversendes Riksadvokaten i god tid før sommeren.

Men etterforskningen av den 20 år gamle dobbeltdrapssaken har tatt lenger tid enn først planlagt. Særlig har nye analyser av gamle DNA-spor åpnet for nye forklaringer i saken. Men disse undersøkelsene, som blant annet er gjennomført i utlandet, har vært tidkrevende.

– DNA-etterforskningen er ennå ikke avsluttet. Dette har tatt lengre tid enn vi hadde regnet med, sier Andreas Schei til NTB. (NTB)