Riksadvokaten pålegger oppfølgende undersøkelse om rusransaking

Riksadvokaten pålegger statsadvokatembetene å gjennomføre en oppfølgende undersøkelse av politiets håndtering av tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker, skriver de i en pressemelding.

I februar konkluderte riksadvokaten med at politiet har brukt ulovlig tvang i narkotikasaker.

Forrige undersøkelse omfattet saker som ble anmeldt før riksadvokatens brev 9. april 2021, mens denne undersøkelsen gjelder saker som ble anmeldt i etterkant.

– Dette er en nedskalert undersøkelse som særlig vil ha oppmerksomheten rettet mot de områdene der det ble påvist avvik i forrige undersøkelse, skriver riksadvokaten.