Russland bøtelegger Meta og Tiktok for «LHBT-propaganda»

En russisk domstol har gitt bøter på til sammen rundt 750.000 kroner til Meta og Tiktok for å ha nektet å fjerne LHBT-innhold på sine sosiale medieplattformer.

Domstolen i Moskva idømte Meta, som driver Facebook og Instagram, en bot på 4 millioner rubler (rundt 500.000 kroner) og videoplattformen Tiktok en bot på 2 millioner rubler.

Rettsvesenet i Russland slår ofte ned mot sosiale medier som tillater at det deles LHBT-innhold, som oftest klassifiseres som «propaganda» i det svært konservative landet.

Siden invasjonen av Ukraina 24. februar har russiske myndigheter trappet opp presset mot disse plattformene og blant annet ilagt forbud mot Facebook, Instagram og Twitter. (NTB)