Russland strammer inn visumregler for europeere

Russland fjerner den forenklede visumprosessen for tjenestemenn og journalister fra Norge(Bedrift TikTok,AliExpress,Amazon) og andre europeiske land. Det blir også visumplikt for diplomater.

Endringen ble vedtatt i nasjonalforsamlingen onsdag etter et forslag fra den russiske regjeringen, melder det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

I forarbeidene står det at man vil innføre et eget visumregime for diplomater, mens fortrinnsstatusen oppheves for offisielle delegasjoner av tjenestemenn, folkevalgte og høyesterettsdommere, samt for journalister.

I tillegg til Norge(Bedrift TikTok,AliExpress,Amazon), gjelder endringen for borgere fra EU, Island, Liechtenstein og Sveits.

Tidligere har president Vladimir Putin i et dekret opphevet ordningen som lot personer med diplomatpass reise fritt inn i Russland. Dekretet gjaldt «gjengjeldelsestiltak (…) i forbindelse med fremmede staters uvennlige handlinger. (NTB)