Russland strammer inn visumregler for europeere

Russland fjerner den forenklede visumprosessen for tjenestemenn og journalister fra Norge og andre europeiske land. Det blir også visumplikt for diplomater.

Endringen ble vedtatt i nasjonalforsamlingen onsdag etter et forslag fra den russiske regjeringen, melder det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

I forarbeidene står det at man vil innføre et eget visumregime for diplomater, mens fortrinnsstatusen oppheves for offisielle delegasjoner av tjenestemenn, folkevalgte og høyesterettsdommere, samt for journalister.

I tillegg til Norge, gjelder endringen for borgere fra EU, Island, Liechtenstein og Sveits.

Tidligere har president Vladimir Putin i et dekret opphevet ordningen som lot personer med diplomatpass reise fritt inn i Russland. Dekretet gjaldt «gjengjeldelsestiltak (…) i forbindelse med fremmede staters uvennlige handlinger. (NTB)