Schumer: Mål om abortavstemming neste uke

Demokratene i Senatet i USA vil legge frem et lovforslag som lovfester kvinners føderale rett til abort.

Retten til selvbestemt abort i landet har vært gjeldende siden saken Roe mot Wade i 1973, som slår fast at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig, men dette er ikke nedfestet i loven, det er «bare» presedens etter at Høyesterett avgjorde i saken og som abortforkjempere nå frykter at kan ryke.

Men Senatets demokrater vil sikre at retten nå blir lovfestet, og ifølge Senatets flertallsleder Chuck Schumer vil avstemmingen rundt dette lovforslaget finne sted allerede neste uke.

Nyheten kommer etter at en lekkasje fra et Høyesterettsutkast viste at flertallet i domstolen ville stemme for å velte den tidligere avgjørelsen. Dette skapte også full forvirring om hva USAs øverste domstol kunne komme til å gjøre i en ny runde rundt kvinners rett til selvbestemt abort.