Skadet mann for livet – dømt til fire år i fengsel

En mann i 50-årene er dømt til fire år i fengsel og må betale over 380.000 kroner i erstatning etter en hendelse med en stjålet varebil i 2019.

I dommen fra Telemark tingrett slås det fast at mannen først stjal en varebil som han kvestet to personer med mens han var ruset, og uten gyldig førerkort.

En av dem ble lagt i kunstig koma og er varig ufør som følge av skadene han ble påført, står det i dommen fra tingretten.

Retten legger til grunn at mannen og en kamerat av ham var på en parkeringsplass da fire andre kom til. I dommen står det at de nyankomne parkerte slik at de to ikke fikk kjørt vekk, før en av dem gikk bort til mannen fordi det var mistanke om at mannen i 50-årene og kameraten var der i ulovlig ærend.

Retten finner at mannen som gikk bort til bilen for å undersøke hva den nå domfelte mannen og kameraten holdt på med til slutt fikk armen hengende fast i passasjervinduet da den domfelte trykket på gassen.

En annen av de nyankomne havnet under bilen etter at mannen i 50-årene hadde akselerert opp i fart.

Den første mannen ble hengende fast etter armen med ryggen mot kjøreretningen i rundt 50 meter før han mistet taket og falt i asfalten, heter det i dommen.

Mannen ble påført flere hodeskader av hendelsen, og har i ettertid slitt med migrener og hukommelsen.

Den andre mannen, som ble påkjørt av varebilen, fikk blant annet omfattende lungeskader, brudd i flere ribbein og i ryggen. Mannen ble lagt i kunstig koma i 25 dager, og er varig ufør, står det i dommen.

Aktor la ned påstand om tre år i fengsel for to tilfeller av grov kroppsskade, besittelse og bruk av narkotika, tyveriet og kjøringen av varebilen, og for å ha stukket fra stedet etter hendelsene uten å varsle politiet.

Retten la til grunn at passende straff ville vært fem år, men mannen fikk fratrekk i straffen på grunn av lang saksbehandlingstid.

– Jeg har ikke fått drøftet saken med min klient enda og det er ikke tatt stilling til anke, sier mannens forsvarer Monica Tveit Tjentland.