Sør-Afrikas president lover endring etter å ha blitt jaget på dør

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sier han har tatt kravet fra sinte gruvearbeidere til seg. Han vil bedre de fattiges kår.

Presidentens fikk sinte gruvearbeidere etter seg på 1. mai, da han skulle holde en tale i Rustenberg. Demonstrantene krevde økt lønn og presidentens avgang. Ramaphosa ble raskt eskortert vekk fra stedet.

– Jeg fikk ikke anledning til å snakke til forsamlingen, fordi arbeidere der hadde klager som de ga uttrykk for høyt og klart, sier presidenten.

Han sier at selv om gruvearbeiderne først og fremst ønsker høyere lønninger fra gruveselskapene, er det et uttrykk for en bredere misnøye.

– Vi har alle hørt arbeiderne og forstår deres frustrasjon. Det er arbeiderklassen og de fattige som er mest påvirket. Vi vil ta nødvendige grep for å bedre deres levekår og arbeidsforhold, sier Ramaphosa. (NTB)