Starter arbeidet med mannsutvalget

Høye selvmordstall, mer frafall fra videregående skole og færre søkere til høyere utdanning. Nå starter arbeidet med mannsutvalget for å snu de dystre trendene.

– I den offentlige debatten blir det ofte fremstilt som om likestillingspolitikk er kvinners kamp mot menn, men på mange samfunnsområder har også menn likestillingsutfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

I fjor høst varslet regjeringen at de skulle sette ned et mannsutvalg, i tråd med løfter i Hurdalsplattformen , som skal «se på menns likestillingsutfordringer».

Nå, drøye 30 år etter at mannsrolleutvalget ledet av Jens Stoltenberg la fram sin sluttrapport, starter arbeidet som skal resultere i en utredning og anbefalte politiske tiltak.

I forkant inviterer regjeringen til innspillsmøter i Kristiansand, Bodø, Hamar og Oslo, før utvalget settes ned og får et mandat. Det første møtet starter allerede på tirsdag.

– Dette skal være en inkluderende prosess der vi løfter små og store samtaler om likestillingsutfordringer. Vi vil ha innspill fra folk, og særlig menn, om hva de ønsker at utvalget skal diskutere, sier Trettebergstuen.

Forskning og statistikk viser at gutter og menn for eksempel gjør det dårligere på skolen, færre tar høyere utdanning og flere begår selvmord sammenlignet med jenter og kvinner.

I 2019 slo et ekspertutvalg ledet av FHI-direktør Camilla Stoltenberg fast at gutter får dårligst karakterer og er i flertall blant dem som ikke fullfører videregående skole.

(NTB)