Storstreik avverget

Etter mekling mer enn et døgn på overtid ble det enighet mellom LO Kommune Oslo og Oslo kommune i tariffoppgjøret.

Oppgjøret gir reallønnsvekst for LO-medlemmene i Oslo kommune, skriver LO kommune Oslo i en pressemelding klokken 01.32.

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til tirsdag og har dermed foregått over et døgn på overtid.

Partene er enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18 800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 33 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022.

Dermed unngår18.388 LO-medlemmer i Oslo kommune å havne i konflikt. Forhandlingssammenslutningene Akademikerne, Unio og YS-K Oslo har også godtatt meklingsresultatet.

– Det er et godt resultat for våre medlemmer, som sikrer reallønnsvekst for hele laget, sier en godt fornøyd Roger Dehlin, som leder Fagforbundet Oslo.

– Vi mener det ville vært mest rettferdig om alle ansatte fikk et flatt kronetillegg, men i et slikt oppgjør må alle gi og ta.

Tidligere tirsdag ble det kjent at partene i statsoppgjøret er blitt enige om årets lønnsoppgjør. I kommuneoppgjøret ble det tirsdag delvis enighet. Ansatte i Oslo kommune forhandler separat, og det første streikevarslet omfatter snaut 1.700 arbeidstakere. I Oslo er det en «litt annerledes mekling», sa Engebretsen.