Strømforbruket i årets første måneder var på laveste nivå noensinne

I de tre første månedene av 2022 var strømforbruket 14 prosent lavere enn på samme tid i fjor, og på det laveste nivået noensinne registrert for første kvartal.

– Den store nedgangen i strømforbruket for alminnelig forsyning må ses i lys av relativt varmt vær i 1. kvartal i år, sier seniorrådgiver Magne Holstad i SSB.

I både januar, februar og mars lå gjennomsnittstemperaturen for hele landet godt over normalen. I første kvartal i fjor lå temperaturene under normalen i to av tre måneder.

Statistikken gjelder for forbruket innen alminnelig forsyning, altså husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri. Forbruket lå på 24,3 TWh i de tre månedene.

Samtidig gikk den samlede produksjonen av elektrisitet ned, og var på 42,6 TWh i første kvartal. Det er 6,6 prosent mindre sammenlignet med samme tid i fjor, da det var rekordhøy produksjon.

Vindkraftproduksjonen økte derimot kraftig og var på 4,7 TWh, det høyeste nivået av vindkraftproduksjon som er registrert i statistikken uavhengig av kvartal. (NTB)