Studie: Vaksineringsgrad blant innvandrere samsvarer med mønster i hjemlandet

Vaksinasjonsgraden mot korona blant innvandrere i Norge samsvarer med vaksinasjonsgraden i hjemlandet deres, ifølge en ny FHI-studie.

– Sammenhengen med vaksinasjonsdekningen i fødelandet gjør det rimelig å anta at holdninger til vaksiner delvis er formet gjennom oppvekst i og vedvarende kontakt med fødelandet, står det i studien fra FHI som nylig var publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Studien baserer seg på tall som viser vaksinasjonsdekning i 22 europeiske land der vaksinen er tilgjengelig for alle. Disse tallene er sammenlignet med tall for vaksinasjonsdekning blant innvandrere i Norge.

Vaksinasjonsgraden varierte i europeiske land fra 24,3 til 98,1 prosent. I Norge varierte den fra 44 til 89,2 prosent.

– Det var en tydelig samvariasjon mellom vaksinasjonsdekningen i innvandrergruppene og vaksinasjonsdekningen i fødelandet deres, men innvandrere med lengre botid i Norge hadde høyere vaksinasjonsdekning enn de med kortere botid, skriver forskerne. (NTB)