Svakere resultat for Polaris Media

Polaris Media hadde et noe svakere resultat i årets første kvartal. Dette er som ventet, etter bortfall av Finn-inntekter.

Driftsresultatet endte på 0,1 millioner kroner, mot 19,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Til tross for bortfall av vesentlige salgsinntekter fra Finn-produkter er det gledelig å se at våre digitale annonseinntekter er på nivå med første kvartal 2021, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Konsernet består av 64 mediehus, hvorav 49 i Norge og 15 i Sverige. I løpet av kvartalet passerte andelen heldigitale abonnementer 50 prosent.

– Den sterke veksten i digitale abonnementer bekrefter at våre mediehus har kommet langt i den digitale transformasjonen, sier konsernsjefen. (NTB)