Sverige advarer mot russisk innblanding før eventuell Nato-avstemming

I en pressemelding skriver den svenske sikkerhetstjenesten Säpo onsdag at de venter russisk innblanding i forkant av en eventuell Nato-folkeavstemming.

Sverige og Finland i kjølvannet av Russlands angrepskrig mot Ukraina, på nytt tatt stilling til Nato-medlemskap. Tidligere har de to landene, som ikke er Nato-medlemmer, vært kjølige til et slikt medlemskap og heller ønsket å beholde sin nøytrale status.

I pressemeldingen skriver Säpo at et svensk Nato-medlemskap er et viktig spørsmål for Russland.

– Russland har på nåværende tidspunkt et begrenset tidsvindu for å påvirke Sveriges standpunkt i Nato-spørsmålet. Hvordan en slik russisk påvirkning vil se ut, er vanskelig å forutsi, men det kan skje på mange ulike arenaer samtidig for å påvirke mediene, opinionen og beslutningstagere, sier Säpo-sjef Charlotte von Essen.

Säpo skriver i pressemeldingen at de kan konstatere at Russland er villige til å gå så langt at de tar i bruk militære maktmidler og krig for å tvinge andre land i Europa til å underkaste seg deres vilje.

– Det må også Sverige forholde seg til, skriver de videre.

Von Essen er også tydelig på at Säpo nå jobber preventivt for å forhindre russisk eller annen innblanding.

– Sikkerhetspolitiet har intensivert arbeidet for å minske handlingsrommet for fremmede makter og styrke motstandskraften hos virksomheter som må beskyttes. Vi iverksetter kontinuerlige tiltak for å beskytte Sverige og har et omfattende samarbeid med andre, også internasjonalt, sier hun.