Sverige styrker Gotland-forsvaret med milliardbeløp

Fredag ettermiddag har den svenske finansministeren kunngjort at Sverige vil øke sitt budsjett for de militære styrkene stasjonert på Gotland i Østersjøen, skriver Aftonbladet.

Totalt gir den svenske regjeringen 1,6 milliarder svenske kroner, tilsvarende 1,5 milliarder norske kroner, til forsvaret her. Årsaken er Russland angrepskrig mot Ukraina og den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen, oppgir finansministeren.

Tidligere i år sendte Sverige ekstra militærpersonell og -utstyr til Gotland for å styrke øyens forsvarsevne etter flere sikkerhetshendelser, deriblant at russiske landingsfartøyer seilte inn i Østersjøen og at russiske krigsfly krenket svensk luftrom.

Sverige vil totalt styrke forsvaret med to milliarder kroner for 2022, og de har også besluttet at forsvarsposten så snart det er mulig skal utgjøre to prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

– Russlands invasjon av Ukraina er et angrep mot hvert lands rett for selv å bestemme over sin fremtid. Vi skal med kraft forsvare Sverige og svenske verdier. Det gjør vi gjennom å styrke Sverige og svenske forsvarsevner. Denne investeringer er en viktig del av det arbeidet, sier finansminister Max Elger.