Forsikring  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
    Pensjon  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening