Tidligere Baneheia-etterforskningsleder vil ha ny tiltale mot Kristiansen

Tidligere Baneheia-etterforskningsleder Arne Pedersen har levert et 35 sider langt brev til Statsadvokaten i Oslo med håp om ny tiltale mot Viggo Kristiansen.

Til NRK sier den tidligere etterforskningslederen at han er bekymret for at den nye etterforskningen vil ende med frifinnelse, og at han er sikker på at dommen mot Kristiansen er riktig.

– Det har jeg aldri vært i tvil om, og jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden, sier Pedersen til rikskringkasteren.

Saken mot Kristiansen ble gjenåpnet den 18. februar 2021. Han har hele veien bedyret sin uskyld, og siden dommen har flere svakheter blitt trukket fram ved bevisene som felte ham.

Oslo statsadvokatembeter opplyser til NRK de er godt kjent med Pedersens oppfatning av Kristiansens skyld. De legger til at hans redegjørelse og bevisvurdering har blitt gjennomgått for å se om den er egnet til å belyse saken ytterligere.

– Men for å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være trygg på at den i retten kan bevise skyld ut over enhver rimelig tvil. Og da er det bevissituasjonen nå, per 2022, som er avgjørende, skriver statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg til NRK.

Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenåpnede sak. (NTB)