Tre nye i Frps sentralstyre

Det var kampvotering om tre av plassene i sentralstyret til Frp på landsmøtet på Gardermoen. De tre som gikk vinnende ut er Kristoffer Sivertsen, Unni Nilsen Husøy og Liv Gustavsen.

Gustavsen og Husøy var foreslått av valgkomiteen. Bjørn Larsen, som var foreslått av valgkomiteen, vant ikke frem.

Det betyr også kvinnerekord for Frp-landsmøtet, der det i fjor ble diskusjoner både eksternt og internt da partilederen var eneste kvinne som var innstilt. Fem av ni landsmøtevalgte delegater er nå kvinner. Av de totalt elleve som sitter i sentralstyret, er fem kvinner og seks menn.