Trenger nesten 50.000 flere kommunalt ansatte

Norske kommuner og fylkeskommuner vil trenge 46.600 flere ansatte innen ti år. Det slår Kommunesektorens Organisasjon fast i sin statusrapport.

Det er store rekrutteringsutfordringer ute i kommunene, og KS mener vi ikke vil klare å ansette nok folk.

– Vi vil ikke få tak i alle de årsverkene som framskrivningene våre sier at vil trengs. Det vil ikke være nok sysselsatte i Norge til det, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i KS, Marit Roxrud Leinhardt.

Størst er behovet i helse- og omsorgssektoren, og her er allerede mangelen på kvalifisert arbeidskraft stor.