Trump anker påbudet om å betale dagbøter

Tidligere president Donald Trump stevnes for forakt for retten etter at han ikke har overlevert dokumenter til statsadvokat i New York, Letitia James.

Høyesterettsdommer i New York Arthur Engoron sa på en høring at Trump må betale i overkant av 90.000 kroner i dagbøter frem til retten har fått dokumentene de ber om.

Nå anker han påbudet om å betale dagbøtene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Dagbøtene gis fra og med fristen for å levere dokumentene, som var 31. mars.

Letitia James etterforsker om Trump har oppgitt feil verdi på eiendomsformuen for å få et bedre økonomisk utgangspunkt når det kommer søk om lån og forsikring, samt skattefordeler.

Trumps advokater hevder at han har levert inn det han har vært avkrevd.