Tyskland åpner for kullkraft dersom det blir gassmangel

Dersom Russland slutter å levere gass til Tyskland og det oppstår mangel på naturgass, sier den tyske regjeringen at den kan starte landets kullkraftverk igjen.

Næringsdepartementet sier at dersom man er i fred med å gå tom for gass, vil bruken av gass til å generere kraft kuttes kraftig. Til tross for at planen om å kutte ut kullkraft helt innen 2030 består, skal landets kullkraftverk være klare til å erstatte gasskraft på kort varsel.

Å ha kullkraftverkene i beredskap vil ikke føre til ekstra utslipp, understreker departementet. Utkast til lovregulering av kull som erstatningskraft, gjøres nå klar og skal på høring til øvrige departementer.

I fjor sto gass for 15 prosent av kraftproduksjonen i Tyskland, men antas å utgjøre en mindre andel nå. Gass utgjør rundt halvparten av Tysklands import av fossilt brensel.

Statsminister Olaf Scholz, som er på besøk i Sør-Afrika, sier Tyskland jobber for å begrense økningen i drivstoffprisene som følge av krigen i Ukraina.

– Vi er i samtaler med alle land som produserer olje og gass, og vi forsøker å overbevise dem om å øke kapasiteten for å bistå markedet, sier han til TV-stasjonen Deutsche Welle. Scholz sier subsidier alene ikke kan løse problemet med økende priser. (NTB)