Ukraina: Flere enn 400 registrerte tilfeller av voldtekt i Ukraina

Ukrainas menneskerettsombud, Lyudmila Denisova, sier at de har mottatt flere enn 400 meldinger om voldtekt mellom 1. og 14. april, skriver avisen Suspilne.

Hun forteller at ukrainske myndigheter sammen med UNICEF opprettet en døgnåpen telefon med psykologer som bistår ofre for seksuell vold, og at antallet meldte tilfeller fortsetter å stige.

– Disse tilfellene er forferdelige. Psykologene sier at de selvfølgelig har møtt ofre for vold i hjemmet tidligere, men at det russiske soldater har gjort mot våre kvinner, jenter, barn, eldre, menn, har vært hundrevis av ganger mer brutalt, sier Denisova.