Ukraina-varer stort sett tollfrie til Norge

Flere partier har krevd tollfrihet på import av ukrainske varer til Norge. Nå svarer regjeringen at import fra Ukraina for det meste allerede er tollfri.

Høyre er blant partiene som har sagt at Norge bør gjøre som Storbritannia og EU, og fjerne eller kraftig redusere tollen på varer fra Ukraina.

– Finansdepartementet er kjent med et forslag i EU om å fjerne toll på varer fra Ukraina. Forslaget omfatter industrivarer og en del landbruksvarer. Ifølge Tolldirektoratet består import med toll fra Ukraina av landbruksvarer og av enkelte tekstilvarer uten dokumentert ukrainsk opprinnelse. Norge har en frihandelsavtale med Ukraina som allerede sikrer at industrivarer er fritatt for toll, understreker statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet overfor NTB.

Han fortsetter:

– Når det gjelder landbruksvarer, er det særlig fiskefôr som importeres fra Ukraina til Norge, etter prosessering i EU. Denne importen er tollfri. Eventuell import av korn fra Ukraina er også tollfritt innenfor kornkvoten. EU foreslår også å fjerne antidumpingtoll på enkelte produkter fra Ukraina. Norge har ikke slike tiltak, sier han.

Videre opplyser Grimstad at spørsmål om å avvikle toll vanligvis blir vurdert i den ordinære budsjettprosessen. (NTB)