Undersøkelse: Klemmingen er vanlig igjen i Norge

Gjennom de siste to årene har Norsk koronamonitor fra Opinion gjennomført undersøkelser blant nordmenn om deres holdning til de ulike sidene ved coronapandemien.

Noe av det første vi måtte vinke farvel til da pandemien skyllet inn over landegrensene, var måtene vi hilser på folk på. Både klemmingen og håndtrykket forsvant så å si på dagen og ble erstattet med alternative hilsemåter, som albuestøt og å gi en knoke.

Men nå er altså klemmen tilbake, skal vi tro de 46.000 personene som har svart på spørreundersøkelsen.

Hele syv av ti nordmenn svarer nemlig at de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand. Det er en økning på 22 prosentpoeng siden mars og det høyeste Norsk koronamonitor har målt siden starten av pandemien.

– Klemming er blitt helt vanlig igjen. Slike klemmetall har vi ikke vært i nærheten av i Norge under pandemien, ei heller i tidligere åpningsfaser, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.