Ungarn erklærer unntakstilstand

Viktor Orbans regjering har fått vedtatt en grunnlovsendring som gir den ungarske statsministeren fullmakt til å styre ved dekret dersom et naboland er i krig.

Bloomberg omtaler de nye lovene som en «unntaktstilstand» som gir regjeringen fullmakt til å vedta lover uten behandling i parlamentet.

De første vedtakene er ventet onsdag.

Endringen ble gjort med støtte fra regjeringspartiet Fidesz’ 136 medlemmer i nasjonalforsamlingen. Det innebærer at det kan innføres unntakstilstand i Ungarn på grunn av krigen i Ukraina. Også humanitære katastrofer i et naboland kan gi grunnlag for unntakstilstand.

Lignende unntakslover som ble innført i 2020 på grunn coronapandemien, er i ferd med å utløpe. Disse tillater at lover midlertidig settes til side og at restriksjoner innføres ved dekret. De må riktignok godkjennes av de folkevalgte innen 15 dager, men dette regnes som en formalitet ettersom Fidesz har flertall.

Flere observatører mener de utvidede fullmaktene har blitt brukt til tiltak som knapt nok har noen helsetilknytning. Det inkluderer tiltak som svekker økonomien i kommuner der opposisjonspartiene har makten, eller som gir fordeler til forretningsfolk som støtter regjeringen.(VG/NTB)