Utvidet periode for ungdomsfiske

Fra i år av justeres ungdomsfiskeordningen slik at ungdommene får fiske fram til skolestart, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Gjennom Ungdomsfiskeordningen får ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien.

– Jeg er opptatt av at vi må satse på rekruttering til denne viktige fremtidsnæringen. Ungdomsfiskeordningen er en vei inn for mange unge som ønsker å teste fiskeryrket. Målet er å gi ungdom erfaring som fiskere slik at de ser mulighetene i fiskerinæringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.