Verdensbankens president: Vi står foran en menneskelig katastrofe

Verdensbankens president David Malpass sier verden står foran en menneskelig katastrofe på grunn av matvarekrisen som er utløst av invasjonen i Ukraina.

Det sier han i et intervju med BBC. Han påpeker at den store prisøkningen på mat fører til at «hundrevis av millioner» blir tvunget ut i fattigdom.

– Det er en menneskelig katastrofe ved at næringstilførselen går ned. Så blir det også en politisk utfordring for regjeringer som ikke kan gjøre noe med det. De kan ikke skyldes, samtidig som de ser prisene stiger.

Verdensbanken har regnet ut at matvareprisene kan øke med 37 prosent, noe som for dem som allerede er fattige blir kraftig forsterket.

Han advarer også om at utviklingslands manglende evne til å betale gjeld når mat og energipriser øker, og kaller det for en «krise i en krise».

Han ber om økte forsyninger av kunstgjødsel og mat med et globalt perspektiv, sammen med spesifikk hjelp for de aller fattigste.